Pastoraal contact

Het woord ‘pastoraat’ komt van het Latijnse woord ‘pastor’ = ‘herder’. Daarmee is direct het beeld gegeven van wat pastoraat is. Jezus Christus is de Goede Herder, die omziet naar zijn schapen. Zo mogen wij als Zijn gemeente in zijn Naam naar elkaar omzien.

In basis is het pastoraat een taak voor ieder gemeentelid. Het naar elkaar omzien in de kerk, maar juist ook als mensen niet meer komen of niet kunnen komen om wat voor reden dan ook. Maar ook: naar elkaar en onze naasten omzien in de wijk, op straat in het winkelcentrum. Dat betekent dat pastoraat als kernactiviteit van de gemeente niet alleen gezien wordt als het werk van ouderlingen en predikant(en), maar ook als een taak van gemeenteleden zelf.

Dit bepaalt onze visie: een visie waarbij gemeenteleden zelf verantwoordelijk zijn voor de pastorale zorg en die zorg vooral onderling wordt verleend. We vinden het belangrijk dat we het pastoraat “dichtbij” organiseren zodat de lijnen korter worden, dat er meer en directer contact is tussen contactpersonen en gemeenteleden en gemeenteleden onderling. We willen zo aansluiten op de behoefte van de gemeenteleden in hun persoonlijke situatie. De kerkenraad is hierin verantwoordelijk voor structuur van de organisatie en de ondersteuning van de medewerkers.

 

Pastoraal contact

De pastorale zorg in wijkgemeente III is toevertrouwd aan zes wijkteams.  Deze wijkteams bestaan uit een aantal contactpersonen, een pastoraal ouderling/ medewerker en een diaken. Soms wordt het wijkteam ondersteund door 1 of meer HVD-ers.

Contactpersonen vormen het eerste contact vanuit de pastorale organisatie naar de gemeenteleden toe. Ze maken en onderhouden contact met de  aan hen toevertrouwde gemeenteleden en inventariseren welke behoefte aan contact er is met onze gemeente. Want die behoefte is tenslotte persoonlijk en voor iedereen verschillend. De gegevens van uw contactpersoon staan op het visitekaartje dat u van uw contactpersoon heeft ontvangen. 

Klik hier voor een  lijstje met adressen waarin u kunt opzoeken bij welk wijkteam u hoort.

Weet je niet (meer) wie uw contactpersoon is? Dan kun je bellen of mailen met Anja van Erk (secretariaatpastoraat@gmail.com, tel. 0184 692851). Zij neemt vanaf nu de lopende zaken (secretariaat) van het pastoraat over en zal aanspreekpunt van het pastoraat zijn. 

Hulp nodig?
Klik hier op de download voor nadere informatie wanneer u hulp nodig heeft: 

Download file