Vacature

VACATURE KERKELIJK WERKER
De Ontmoetingskerk en de Havenkerk Alblasserdam zijn beide onderdeel van de Protestantse
Gemeente Alblasserdam. Beide wijkgemeenten zijn verankerd in de lokale samenleving van
Alblasserdam en de regio en werken al vele jaren intensief samen op veel terreinen van het kerkelijk
leven. We zijn veelkleurige gemeenten van ca. 1400 resp. 700 leden, onder wie we een diversiteit in
geloofsbeleving aantreffen.
Voor onze gemeenten staat centraal dat het kerk-zijn niet ophoudt met het bijwonen van de
eredienst. Ook gemeenteleden die niet zo vaak in de kerk komen, zijn nadrukkelijk lid van onze
gemeenschap. Al onze activiteiten worden vanuit deze visie gestart. Meer informatie hierover en
over onze gemeente vindt u op onze websites: www.ontmoetingskerk.pknalblasserdam.nl en
https://havenkerk.nl .
Na het vertrek van een kerkelijk werker hebben wij een vacature voor
Kerkelijk werker (ca. 0,5 fte)
Voor de invulling van deze vacature zoeken wij iemand die:
• staat ingeschreven in het register van Kerkelijk Werkers van de PKN;
• vooral werkzaam is binnen ons pastoraat
• bereid is voor te gaan in rouwdiensten en incidenteel meewerkt aan kerkdiensten in de
gemeenten en in het verzorgingscentrum “De Alblashof”;
• zoekt naar eigentijdse vormen van kerk zijn om aan te sluiten bij maatschappelijke
ontwikkelingen waarbinnen zowel jong als oud zich thuis voelt;
• een bijdrage kan leveren aan de verdere samenwerking op het gebied van pastoraat tussen onze
beide gemeenten;
• gemakkelijk via sociale media communiceert;
• energiek, collegiaal, enthousiast en inspirerend is.
Herken je je in bovenstaand profiel, dan komen wij graag met je in contact. Wij bieden:
• een aanstelling voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging naar maximaal 3 jaar
• een aanstelling per direct, volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN
• een werktaak in teamverband met predikant en taakgroep pastoraat/pastoraal team
• een uitdagende functie in een gemeente die met vernieuwing van het pastoraat bezig is
Een informatiepakket is vrijblijvend en vertrouwelijk op te vragen bij de scriba Hennie van Tienhoven
[scriba@ontmoetingskerkalblasserdam.nl]. Aanvullende informatie kun je verkrijgen bij de voorzitter
van de kerkenraad van de Ontmoetingskerk en voorzitter van de gezamenlijke sollicitatiecommissie,
Wanda Boele, tel 06-37429034. Sollicitaties voorzien van motivatie en CV ontvangen we graag
uiterlijk 23 september 2019 op bovengenoemd mailadres van de scriba.