Adres: Van Lennepstraat 23, 2951 TK Alblasserdam

E-mail: predikant@ontmoetingskerkalblasserdam.nl

Telefoon: (078) 645 21 30    M 06-22 91 24 89

Overig info:
Sinds augustus 2010 ben ik  predikant in Alblasserdam, verbonden aan de Ontmoetingskerk.Daarvoor heb ik 17 jaar in Zoetermeer gewerkt, in een grote nieuwbouwwijk met veel opbouw / pionierswerk. In 1988 was het Brabantse Uitwijk-Waardhuizen de gemeente waar ik mijn predikantswerk  ben begonnen. Tijdens de studie Theologie (in Utrecht) ben ik ook nog ruim 5 jaar werkzaam geweest als leraar godsdienst op een paar middelbare scholen.

Ik werk met veel plezier in deze veelkleurige gemeente. Wat zijn er veel mensen actief op allerlei fronten. Met elkaar proberen we het motto 'Open voor God en open naar de ander' in praktijk te brengen. Als predikant mag ik daarbij een stimulerende en verbindende rol vervullen. Ik doe dat graag in de zondagse erediensten, het door-de-weekse vorming & toerustingswerk, pastorale gesprekken enzovoort. Ik vind het heel belangrijk dat we gemeente willen zijn midden in de Alblasserdamse samenleving, dat we het gesprek met die samenleving ook zoeken, dat een ieder bij ons welkom is, zonder meteen van alles en nog wat te moeten.

Nog iets over mijzelf:
ik ben geboren in 1961 in Rotterdam, getogen in Amersfoort. Ik ben getrouwd met Janneke. Samen hebben we drie kinderen en twee kleinkinderen.
U kunt altijd contact met mij opnemen: telefonisch, via de mail, schriftelijk of gewoon in de wandelgangen....