Leeftijd:  vanaf 11 jaar 

Frequentie:  Elke eerste zondag van de maand.

 

Wat is de Jeugdkerk?

De Jeugdkerk is een bijeenkomst voor jongeren van het voortgezet onderwijs. De Jeugdkerk is in principe elke eerste zondag van de maand. In het “Anker” is te lezen wanneer de bijeenkomsten zijn, en de deelnemers worden bovendien per email of app uitgenodigd. De jongeren gaan bij aanvang van de kerkdienst meteen naar hun eigen “dienst”. Op deze manier is er tijd om onderwerpen uitgebreid te behandelen en in te gaan op eventuele vragen.

 

Het doel van de Jeugdkerk?

Het doel van de Jeugdkerk is om te proberen de opgroeiende generatie te betrekken bij de gemeente als geheel.

Daarom staat de Jeugdkerk niet op zichzelf, maar is een onderdeel van het streven om een gemeente te worden waarin zowel ouderen, ouders, jongeren en kinderen zich thuis voelen. Om een geloofsgemeenschap te vormen waarin er begrip is voor elkaar. Een kerk waarin er ruimte is voor iedereen en waarin er diensten zijn voor iedereen. Een gemeente waar ieders mening telt. Dat alles kan alleen ontstaan als men wil leren van elkaar en als er respect is voor elkaar.

 

Wat doen we bij de Jeugdkerk?

In de Jeugdkerk willen we de jongeren leren/meegeven dat naar de kerk gaan en geloven niet saai en suf is. Dat de Bijbel geen mooi geschiedenisboek is. Maar een boek vol verhalen, problemen en voorspellingen en beloftes die vandaag de dag nog steeds actueel zijn. Door het behandelen van onderwerpen die de jeugd aanspreken, proberen we een discussie op gang te brengen en vragen op te roepen. Om er op die manier achter te komen wat er bij de jongeren speelt, hoe ze hun geloof beleven, of ze voor het geloof uit durven komen, of dat ze misschien om het geloof gepest worden. Misschien geloven hun ouders wel maar hebben zij er niets mee….. Ook proberen we tijdens de Jeugdkerk uit te leggen hoe een kerkdienst in elkaar steekt, waarom er altijd een bepaalde volgorde wordt aangehouden in de dienst.

Er zijn genoeg onderwerpen voor veel interessante Jeugdkerk-diensten!!

 

Wie geven leiding aan de Jeugdkerk?

De Jeugdkerk wordt met veel plezier geleid door een enthousiast team, bestaande uit leden van zowel de Havenkerk als de Ontmoetingskerk. Zij hopen iedere maand weer op een volle bak met jongeren met wie zij de discussie aan kunnen gaan over het geloof en alles wat er bij komt kijken.

Als het even kan werken de jongeren zelf mee aan de dienst. Zo ontstaat er een mooie mix waarin de jongeren iets van zichzelf kunnen delen met anderen.

De jeugdkerk is te bereiken via: jeugd.kerk@outlook.com.

PROGRAMMA

Jeugdkerk - "Waarom God geen Sinterklaas is"
Komende zondag 6 decenber is er weer Jeugdkerk om 9.30 uur in het Nokkenwiel vlakbij de Ontmoetingskerk. Het thema deze keer is: "Waarom God geen Sinterklaas is".
Ben jij er ook bij? Jaap de Gruijter heeft deze zondag de leiding. Heel graag tot zondag!