Digitaal collecteren

Tegen wil en dank zijn we wat gewend geraakt aan de actuele manier van ‘naar de kerk gaan’- in ons eigen huis. Nu is er geen orgelspel of een passend lied tijdens de inzameling van de gaven, er is geen collectezak om door te geven. Jammer, want het geven is even belangrijk als het altijd al was! Waarschijnlijk zullen de kerkdiensten voorlopig nog niet hervat kunnen worden. Nu kunnen wij iedere zondag terecht op een pleisterplaats langs de digitale snelweg.
Wat lastig blijft, is dat we onze gaven niet in een collectezak kunnen doen. Bijdragen voor de naaste dichtbij en veraf via de diaconie, en voor Kerkbeheer. Gelukkig zijn er mogelijkheden om te blijven bijdragen. Sommigen hebben de kerkmunten die ze nog thuis hadden door de brievenbus gedaan bij een ouderling, anderen maken inmiddels gebruik van de digitale mogelijkheden om geld over te maken. U helpt ons als u zoveel mogelijk van deze faciliteit gebruik maakt.

a.) Download en installeer de gewenste app, APPLE of ANDROID.
U kunt inloggen met uw bestaande account welke u ook gebruikt voor het bestellen van uw collectemunten.
Er wordt soms om een registratienummer gevraagd, dit kunt u negeren.
b.) Mocht u niet in de gelegenheid zijn via SKG website of SKG Kerkgeldapp uw betaling te doen dan vragen wij u uw giften eens per maand naar de rekening van de diaconie en kerkbeheer over te maken.
Diaconie: NL40 RABO 0149 5538 38 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Alblasserdam.
Kerkbeheer: NL26 RABO 0373 7147 85 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Alblasserdam.
c.) Voor de bijzondere collecten kunt u uw gift rechtstreeks overmaken naar het rekeningnummer van het betreffende doel. Informatie over het bijzondere doel zal wekelijks in de nieuwsbrief worden aangegeven.

Kerkgeld Apple-app
Kerkgeld Android-app
Collecte d.m.v. uw PC

 

Collectemunten

U kunt de collectemunten op 2 manieren bestellen:

1) Maak op bankrekeningnummer NL67 RABO 0373714823. t.n.v. Collectemunten Hervormde Gemeente te Alblasserdam een bedrag over van minimaal 20 stuks van eenzelfde muntwaarde of een veelvoud daarvan. Vermeld altijd het aantal, de muntwaarde en het bezorgadres bij uw bestelling. De munten worden alleen in Alblasserdam bij u thuis bezorgd. Wanneer u buiten Alblasserdam woont, kunt u mogelijk in overleg de munten laten bezorgen bij vrienden, familie of kennissen in Alblassserdam. Vermeld ook dan het bezorgadres in de omschrijving.

 

2) Via deze website met een iDeal betaling. Dat kan via DEZE PAGINA.

 

In DEZE FOLDER geven wij u de nodige informatie over de collectemunten. De kerkrentmeesters binnen uw wijkgemeente zijn u graag van dienst, indien u, na het lezen van de informatiefolder, nog vragen heeft.