Stille week en Pasen

Vespers (Havenkerk, 19.30 uur)
In de Stille Week gaan we op weg naar Goede Vrijdag en de morgen van Pasen met bijeenkomsten en diensten in de avond. Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april is er om 19.30 uur een vesper in de Havenkerk. We lezen gedeelten uit het Johannes-evangelie, zingen liederen, bidden samen en zijn stil.
Witte Donderdag 18 april (Havenkerk, 19.30 uur)
Op Witte Donderdag vieren we de Maaltijd van de Heer. Ds. Carol van Wieren en ds. Hans van Walsum hopen (net als op Goede Vrijdag en bij de Paaswake) samen voor te gaan. We lezen uit het Johannes-evangelie, over de voetwassing (Johannes 13).
Goede Vrijdag 19 april (Havenkerk, 19.30 uur)
Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie naar Johannes (met verschillende stemmen), we zingen liederen rondom het kruis en luisteren naar de bijdrage van enkele solisten.
Paaswake 20 april (Havenkerk, 21.00 uur)
Op zaterdag 20 april wordt bij de Paaswake in eerste instantie gewaakt bij het graf van Jezus, het nieuwe licht wordt daarna de donkere kerk binnengedragen. Tijdens de dienst is er ook gelegenheid onze doop te gedenken. Het is voor iedereen een bijzondere ervaring, altijd weer, deze Paaswake!
Paasmorgen (Ontmoetingskerk, 9.30 uur)
Een vrolijke dienst voor jong en oud op de morgen van Pasen. Als de nieuwe Paaskaars ook de Ontmoetingskerk binnen wordt gedragen. Als we, onder begeleiding van orgel en band, mooie, uitbundige en ingetogen paasliederen zingen. Als we het paasevangelie lezen naar de beschrijving van Lukas. Als we op zoek gaan naar het geheim. Als we gevonden worden, voor het eerst of opnieuw, door de Levende!
Avondmaalsviering op de middag van de Witte Donderdag (15.30 uur Havenkerk)
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn om ’s avonds de avondmaalsviering in de kerk bij te wonen, is er op Witte Donderdag in de middag een korte avondmaalsviering in de kring, in de Havenkerk (het duurt ± een half uur). Wilt u daaraan deelnemen, bent u van harte welkom! Wilt u graag opgehaald worden thuis, dan kan dat. Bel dan even 078-6452130 of 0622912489.
Avondmaalsviering op de morgen van Goede Vrijdag in de Alblashof (11.00 uur).
Voor de bewoners van de Alblashof en anderen (!) is er op de morgen van Goede Vrijdag een avondmaalsviering. Ook daar bent u van harte welkom!