Schooldienst zondag 17 februari 2019

Van 4 - 15 februari zijn de scholen De Schalm, Het Kompas en De Twijn aan het werk over het thema: Net als Petrus?! Tijdens dit thema leren de kinderen Petrus, discipel (leerling) van Jezus, kennen in de verschillende karaktereigenschappen, die hij had en waar hij ook mensen mee inspireerde. Met de kinderen wordt gekeken waarin zij zich kunnen herkennen en of zij soms net als Petrus zouden willen zijn. Dit thema is uitgekozen in samenwerking met de Ontmoetingskerk, de Grote Kerk, de Ichthuskerk, de Havenkerk, de Levensbron, de Elthetokerk, de Jozuagemeente en de Christelijk Gereformeerde Kerk.
In deze weken horen de kinderen de verschillende verhalen over Petrus, verwerken zij dit in verschillende activiteiten en er zullen liederen worden gezongen rondom dit thema. De groepen 1 t/m 5 ontvangen bezoek van één van de voorgangers in de klas. De groepen 6 t/m 8 brengen een bezoek aan één van de kerken. Ter afsluiting van de school-kerkweken wordt op zondag 17 februari in acht Alblasserdamse kerken een afsluitende dienst gehouden voor jong en oud! In de diensten staat Petrus centraal. We lezen het verhaal uit Handelingen 12, waar Petrus in de gevangenis zit. Aan de dienst bij ons wordt meegewerkt door (hopelijk) een aantal kinderen, organist Kees de Keijzer en de Muziekgroep. Ds. Hans van Walsum gaat voor. Er is die zondag geen kindernevendienst. Maar er is wel een PREEKBINGO!!!!!!! ☺