Digitaal Collecteren

a.) Download en installeer de gewenste app, APPLE of ANDROID.
U kunt inloggen met uw bestaande account welke u ook gebruikt voor het bestellen van uw collectemunten.
Er wordt soms om een registratienummer gevraagd, dit kunt u negeren.
b.) Mocht u niet in de gelegenheid zijn via SKG website of SKG Kerkgeldapp uw betaling te doen dan vragen wij u uw giften eens per maand naar de rekening van de diaconie en kerkbeheer over te maken.
Diaconie: NL40 RABO 0149 5538 38 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Alblasserdam.
Kerkbeheer: NL26 RABO 0373 7147 85 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Alblasserdam.
c.) Voor de bijzondere collecten kunt u uw gift rechtstreeks overmaken naar het rekeningnummer van het betreffende doel. Informatie over het bijzondere doel zal wekelijks in de nieuwsbrief worden aangegeven.

Kerkgeld via Apple App: download hier

Kerkgeld Android App: download hier

Kerkgeld via uw PC: download hier