Dienst 17 maart 2019

Op de tweede zondag in de Veertigdagentijd vieren we (in een lopende viering) de Maaltijd van de Heer. In het kader van het Veertigdagenproject lezen we Lucas 19:45-48, waar Jezus de handelaars uit de tempel verjaagt. Voorganger is ds. Hans van Walsum. Organist is Sjaak Kreeft en er werken ook enkele andere muzikanten / zangers mee.
Bestemming Avondmaalscollecte: In een dorpje op het platteland van Malawi gaat een groep jongeren helpen bij de bouw van een kerk. Samen met de lokale bevolking hoopt de groep een nieuw gebouw neer te zetten, zodat de gemeente hier kan blijven groeien.
De diaconie heeft, na overleg met de kerkenraad en het College van Diakenen, besloten de opbrengst van deze collecte voor dit doel te bestemmen.