Kindernevendienst

Leeftijd:  4-11 jaar (groep 1 t/m 7 van de basisschool)

Frequentie:  elke ochtenddienst

 

Het is gebruikelijk dat de kinderen die op de basisschool zitten mee de kerkdienst in gaan. Net voor de schriftlezingen is er de mogelijkheid voor de kinderen van groep 1 t/m 7 om naar de kindernevendienst te gaan. De kinderen worden vaak door de dominee naar voren geroepen en krijgen daar per leeftijdsgroep een Bijbel mee. De kinderen gaan vervolgens naar hun eigen ‘dienst’. Er wordt onderscheid gemaakt in drie groepen: kleuters (groep 1 en 2) – zitten in het jeugdhonk, groep 3 t/m 5 – zitten in de consistorie en groep 6/7 zitten in de achterzaal (bij een drukke dienst waarbij alle zalen worden geopend, zitten zij in het Nokkenwiel tegenover de school). Wij werken met de methode ‘Kind op zondag’. De leiding van de kindernevendienst doet er alles aan om de kinderen iets over God en een leven met hem te leren. Daarnaast is er altijd tijd voor een leuke activiteit of knutsel. Na de preek komen de kinderen weer terug in de Kerk.

Contactpersoon: Lida van Steenis, e-mail: lidavansteenis@live.com