Jaarprogramma 2018/2019

´Waar God je roept’ is het jaarthema voor het komende seizoen. Dit vanuit het focustraject waar we als Havenkerk en Ontmoetingskerk begin dit jaar mee gestart zijn. Hiermee zijn we een gemeentebreed proces van bezinning ingegaan over onze rol in de maatschappij. Het programma voor het komende seizoen sluit hier op aan.


De werkgroep Leren en Ontmoeten stelt zich ten doel de groei en ontwikkeling te bevorderen van de gemeenteleden van de Havenkerk en de Ontmoetingskerk in de relatie tot God, tot elkaar en in de dienst tot de samenleving. Onder ‘Leren’ verstaan we alle activiteiten die erop gericht zijn om mensen te laten groeien in hun geloofsontwikkeling. Onder ‘Ontmoeten’ worden de activiteiten verstaan die erop gericht zijn om concrete vaardigheden en kennis aan te reiken en de onderlinge verbondenheid te versterken. We zoeken hierbij ook de verbinding met onze medebewoners van Alblasserdam en omstreken.

Jaarprogramma 2018-2019: 
 

Download file