Jaarprogramma 2017/2018

´Waar God je roept’ is het jaarthema voor het komende seizoen. Dit vanuit het focustraject waar we als Havenkerk en Ontmoetingskerk begin dit jaar mee gestart
zijn. Hiermee zijn we een gemeentebreed proces van bezinning ingegaan over onze rol in
de maatschappij. Het programma voor het komende seizoen sluit hier op aan.
De werkgroep Leren en Ontmoeten stelt zich ten doel de groei en ontwikkeling te bevorderen van de gemeenteleden van de Havenkerk en de Ontmoetingskerk in de relatie tot God,
tot elkaar en in de dienst tot de samenleving. Onder ‘Leren’ verstaan we alle activiteiten die
erop gericht zijn om mensen te laten groeien in hun geloofsontwikkeling. Onder ‘Ontmoeten’ worden de activiteiten verstaan die erop gericht zijn om concrete vaardigheden en
kennis aan te reiken en de onderlinge verbondenheid te versterken. We zoeken hierbij ook
de verbinding met onze medebewoners van Alblasserdam en omstreken.

Jaarprogramma 2017-2018: 

Download file