In 2019 bestond de wijkgemeente 60 jaar en de Ontmoetingskerk 25 jaar. 

De GroteKerk, de Ichthuskerk en de Havenkerk hebben samen met ons, de Ontmoetingskerk een plek binnen de Protestantse Gemeente Alblasserdam.  Ook de gemeente rond de Elthetokerk (vrijzinnig protestanten) hoort thuis onder dezelfde PKN-paraplu.

In de ontstaanstijd van onze wijk was er in Alblasserdam één Nederlandse Hervormde Gemeente met twee predikanten, ds. Trouw (intrede 1950) en ds. De Bie (intrede 1956). Reden voor aanvullende kerkruimte was de uitbreiding van de Alblasserdamse bevolking doordat er in het dorp meer industrie kwam.  De Grote Kerk bood onvoldoende plaats aan de gemeenteleden. De Ichthuskerk kwam erbij in 1965. In 1959 kon een deel van de hervormde gemeente terecht in de Halschool  later ‘De Boeg’. In 1965 kreeg onze wijkgemeente een eigen predikant in Ds. Pannekoek. Tot zijn komst gingen ds. De Bie en ds. Trouw in de diensten voor naast veel predikanten van buiten de gemeente.  In 1969 vertrok ds. Pannekoek naar Leiden. Drie jaar was de wijkgemeente vacant, de gemeente kerkte in de Halschool en in de zondagse erediensten gingen diverse predikanten voor,  soms van heinde en ver. ‘We zongen ritmisch en niet-ritmisch door elkaar,’ vertelt Arie de Knecht in zijn bijdrage aan het jubileumboekje van 2009.  Van 1973 tot 1981 stond ds. Van Roon in wijkgemeente III.  In 1977 werd het Liedboek voor de Kerken ingevoerd. 

‘Het kerkbezoek nam toe. Bij hoogtijdagen konden we in de tegenover de school liggende R.K. kerk terecht. Daarvoor moest een groot deel van de stoelen uit de school naar de overkant worden gebracht en vice versa. Dit stoelen sjouwen was lang een terugkerend element: van het begin van de wijkgemeente in 1959 tot in 1994 toe!’ schrijft Arie de Knecht.

Er waren allerlei bouwplannen en er was behoorlijk wat geld ingezameld dankzij veel acties. Er ontstonden enkele opties: een houten gebouw dat vanuit de Flevopolder zou worden getransporteerd. Of Huize De Waard uitbreiden met een kerkzaal.  Begin 1981 ging de wijkgemeente in de aula van Chr. Mavo ‘De Blokkerd’ kerken. Na een vacaturetijd van twee jaar trad ds. Martien Smith in 1983 aan. Hij introduceerde enkele Opwekkingsliederen die met graagte gezongen werden.  De gemeente groeide.  ’s Morgens waren er dubbele diensten: om 9 uur en om 10.30 uur.  Door de ‘overbevolking’  verlangde de gemeente naar een eigen kerkgebouw.  In de tussenliggende periode kerkte de wijkgemeente in de Elthetokerk. Voor de crèche was een zaaltje in Huize de Waard beschikbaar. Ook de (avondmaals) middagdiensten werden daar gehouden. Tussen onze wijk en Huize De Waard, tegenwoordig locatie De Waard van stichting Waardeburgh, bestond een bijzondere band. Een plan om bij renovatie van Huize Waard een uitbreiding aan te bouwen voor de kerkelijke gemeente ging niet door. Huize de Waard werd gesloopt, er kwam een nieuw verzorgingshuis ”De Waard” in het Alblashofcomplex.  In 1990 vertrok ds. Smith naar Zeewolde. In deze periode werd de zang/muziekgroep opgericht. In het volgende jaar (1991) deed ds. Wim Terlouw zijn intrede. Een mooi moment was de ingebruikname van de Ontmoetingskerk in 1994. Een eigen plek na de omzwervingen sinds 1959. Ds. Terlouw vertrok in 1997 naar Dronten. 

In 1998 trad ds. Peter Barmentlo aan. Naast het Liedboek van de Kerken werd de evangelische liedbundel gebruikt in de eredienst, naast Opwekkingsliederen. De beamer werd nu en dan gebruikt. Samenwerking met de Havenkerk blijkt onder meer in gezamenlijke diensten op Biddag en Dankdag, op oudejaarsavond en andere momenten, zoals themadiensten op zondagmiddag. In 2009 nam ds. Barmentlo afscheid en vertrok naar Nunspeet op de Veluwe.

In 2010 deed ds. Hans van Walsum zijn intrede in de Ontmoetingskerk.  De NBV uit 2004 werd de gangbare bijbelvertaling in de diensten. Doordat de beamer een vaste plaats kreeg, werd het goed mogelijk om naast het Liedboek ook andere liederen ruimte te geven, zoals teksten van Sela en van ds. A.F. Troost. Gemeenteleden hoefden niet langer diverse liedbundels mee te brengen. De samenwerking met de Havenkerk wordt verder geïntensiveerd.

Op 1 januari 2021 zijn de gemeentes van de Havenkerk en de Ontmoetingskerk gefuseerd tot 1 gemeente Ontmoetingskerk-Havenkerk.