Gemeentekringen

Het is al jaren een gebruik om in het winterseizoen gemeentekringen te organiseren. Deze kringen staan niet op zichzelf, maar zijn een deel van de gemeente. Als aanvulling op de wekelijkse erediensten kunnen zo het persoonlijk geloof en het onderlinge contact helpen groeien. 

Elk seizoen wordt er in overleg met de commissie Leren en Ontmoeten een boekje of thema gekozen om mee aan de slag te gaan.

De kringen worden bij gemeenteleden thuis gehouden. Voor een overzicht van de kringen verwijs ik u naar het jaarprogramma: 

Download file
 

Welkom!