FOCUS

Het Focustraject

 

Begin 2017 is onze wijkgemeente, samen met de gemeente van de Havenkerk, gestart met het IZB-Focustraject. Dit vanuit een verlangen om in ons eigen leven (meer) invulling te geven aan onze missionaire opdracht.

 

Als iemand nieuw in de kerk komt en een verlangen krijgt naar (meer) geloof in Jezus Christus, stemt dat tot dankbaarheid en vreugde. Tegelijkertijd ervaren veel gemeenteleden een verlegenheid als het gaat om het delen van het Evangelie met niet-gelovige plaatsgenoten. Gedurende twee jaar (2017 en 2018) wil het Focustraject ons hierbij ondersteunen en mogelijkheden aanreiken om hierin te groeien. Het Focustraject wil gemeenteleden toerusten om in hun gewone alledaagse bestaan als gelovig mens te leven.

 

Op 8 januari 2017 was de start van het Focustraject binnen onze gemeenten in de vorm van twee themadiensten. Al eerder heeft de IZB de kerkenraden geïnformeerd over de bedoeling van dit proces. En op een gemeenteavond hebben wij die informatie weer aan u doorgegeven en met u besproken of het een goed idee zou zijn aan Focus mee te doen en daarin te investeren. U hebt daar in beide gemeenten positief op gereageerd. We hopen en bidden dat we met elkaar een gezegende tijd mogen beleven, waarin we ons meer mogen toewijden aan Jezus en dit mogen uitstralen en doorgeven aan elkaar en aan de mensen om ons heen, in onze dagelijkse contacten.

 

Twee jaar lang zullen we gemeentebreed de thematiek die ons vanuit het Focustraject wordt aangereikt gebruiken binnen onze gemeente (themadiensten, kringen, jeugdwerk, missionair werk, bezinning binnen de kerkenraad enzovoort). Vanuit de IZB is per 1 januari 2017 Martijn van den Boogaart voor 6 uur per week als toeruster aan onze gemeenten verbonden. Hij zal het Focustraject de komende twee jaar begeleiden.

 

Het Focustraject gedurende 2017 en 2018 zal bestaan uit zes blokken:

1   Januari - maart 2017                    - Jezus ontmoeten

2   April - juni 2017                            - Dichtbij Jezus leven

3   September - november 2017    - Jezus in jouw wereld

4   Januari - maart 2018                    - De gemeente van Jezus

5   April - juni 2018                            - De missie van Jezus

6   September - november 2018     - Vrucht dragen

 

Ieder blok zal een nieuw werkboek verschijnen dat op kringen, bij vergaderopeningen, in het jeugdwerk, maar ook in gezinsverband en individueel gebruikt kan worden. Die werkboeken kunnen vanuit de kerk worden meegenomen of worden besteld bij een van de leden van de Focus Trajectgroep.

Foto's 
Via Nieuws- en Weekbrief is u de laatste maanden regelmatig gevraagd een foto op te sturen van iemand of een gebouw of een voorwerp waarin je (onverwacht) iets van God zag. Er zijn de nodige foto’s en verhalen ingestuurd. In de bijlage vindt u ze allemaal!
 
Uitnodiging Focusdag 6 oktober 2018

U bent van harte uitgenodigd voor de landelijke Inspiratiedag van Focus op zaterdag 6 oktober 2018 van 10.00 - 15.00 uur in het Kruispunt, Terschellingkade 22 te Amersfoort. Naast samenzang, gebed, ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen zijn er workshops voor startende gemeenten en belangstellenden. Voor gemeenten die het einde van hun Focustraject naderen is er de workshop ‘hoe verder na Focus?’. Wie zoekt naar woorden om over zijn of haar geloof te spreken is er de workshop ‘praten over je geloof’. Voor kerkenraadsleden en Focusgroepleden zijn er speciale sessies. Er wordt een bijdrage van € 10,- gevraagd voor lunch, koffie en thee. Aanmelden kan via focus@izb.nl  of www.izb.nl/focus.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Trajectgroep bestaat uit de volgende leden:

Heleen  (vanuit de Ontmoetingskerk – secretaris, te bereiken via mailadres voorzitter – i.v.m. privacygevoelig werk)

Martijn van den Boogaart (toeruster vanuit de IZB)

Mark Hoogeveen (vanuit de kerkenraad van de Ontmoetingskerk)

Philip Juch (vanuit de Havenkerk)

Dirk Louter (vanuit de Havenkerk – voorzitter, dirklouter@planet.nl )