Basiscatechese

-  Basiscatechese

Voor de jongeren van groep 8 van de basisschool en de brugklasleerlingen van het voortgezet onderwijs is er op jaarbasis een twintigtal keer basiscatechese tijdens de morgendiensten. Contactpersoon: Robert de Kok, tel.06-451829, e-mail: robertkokkie@yahoo.com

 

Hoe zat het ook al weer? Uit hoeveel Bijbelboeken bestaat de Bijbel? In welk Bijbelboek kun je iets vinden over Jezus. Heel veel vragen waar je misschien het antwoord nu nog niet op weet. Daarom is er voor jou basiscatechese. Tijdens de catechese kom je meer te weten over de Bijbel en de gebruiken en gewoontes in de kerk. Elke tweede zondag van de maand staat Trudie of Robert voor jou klaar. De basiscatechese is voor alle kinderen in groep 8 en in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. De catechese wordt altijd gehouden in de kerk, tijdens de schriftlezingen en de preek. Natuurlijk mag je gerust je ouders mee naar de kerk nemen, zij kunnen dan gewoon naar de uitleg van de preek luisteren. Aanstaande zondag 12 november begint de eerste basiscatechese. Jij bent er toch ook bij!

Trudie en Robert