Als kinderen andere wegen gaan

Een thema voor ouders en grootouders en meer nog voor de gehele gemeente.
 
Deze avond kon in november niet doorgaan i.v.m. ziekte van Margriet v.d. Kooi. De avond wordt alsnog georganiseerd op maandag 29 januari!
 
Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk; kerkenraden en (groot)ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan, of anders hadden kunnen doen en nu kunnen doen.
Kunnen ze nog met de (volwassen) (klein)kinderen spreken over hun geloof? De tieners, twintigers en dertigers van nu maken kennis met een heel andere wereld dan hun ouders en grootouders. Er is een enorm aanbod van gedachten, opvattingen, leefstijlen en muziekculturen. Internet opent mogelijkheden doe ongelooflijk boeiend zijn en om goede omgang vragen.  Aan geloof en levensoriëntatie worden oude en nieuwe vragen gesteld. De mogelijkheid om andere wegen te gaan dan de ouders deden, wordt onophoudelijk aangeboden.
De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld. Kerk en geloof lijden een enorm betekenisverlies.
Margriet van der Kooi (geestelijk verzorger Hofpoort Ziekenhuis in Woerden, auteur van o.a. Het kleine meisje van de hoop, Verdriet is een werkwoord, Pelgrims en zwervers) en Wim ter Horst (orthopedagoog en schrijver van o.a. ‘Over troosten en verdriet’, ‘Eerherstel van de liefde’ en talloze boeken over geloofsopvoeding) schreven samen het boek: ‘Als kinderen nadere wegen gaan’.
Op deze avond spreekt ds. Margriet van der Kooi over het ‘huiswerk’ van de christelijk gemeente en van ouders en grootouders als (klein)kinderen niet de weg van hun (groot)ouders en de christelijke gemeente gaan. Zij verkent thema’s als loslaten, hoe kinderen van (groot)ouders zijn, maar vooral ook van de christelijke gemeente, zoekt naar het vinden van betekenis voor een nieuwe generatie en over hoe teleurstelling een weg naar God kan zijn.
Deze avond organiseren we samen met Bethleghemkerk en De Morgenster uit Papendrecht.
Datum: maandag 29 januari; plaats: De Morgenster; tijd: 20.00 uur